cejrowski.com Wojciech Cejrowski :: podr?nik, fotograf, pisarz, publicysta

cejrowski.com
Title: Wojciech Cejrowski :: podr?nik, fotograf, pisarz, publicysta
Keywords: Wojciech Cejrowski, cejrowski, podr?e, ameryka, po?udniowa, meksyk, opowie?ci, sklep, ksi??ki podr?nicze, yerba mate, gringo, fotografie, zdj?cia
Description: www.cejrowski.com Wojciech Cejrowski - podr?nik, fotograf, pisarz, publicysta... Strona o podr?ach i dalekich l?dach, dziennik pok?adowy i forum, gdzie mo?na podyskutowa?, a tak?e sklep internetowy z ksi??kami Wojciecha Cejrowskiego.
cejrowski.com is ranked 1357455 in the world (amongst the 40 million domains). A low-numbered rank means that this website gets lots of visitors. This site is relatively popular among users in the united states. It gets 50% of its traffic from the united states .This site is estimated to be worth $6,637. This site has a low Pagerank(0/10). It has 1 backlinks. cejrowski.com has 43% seo score.

cejrowski.com Information

Website / Domain: cejrowski.com
Website IP Address: 77.55.1.8
Domain DNS Server: ns2.nazwa.pl,ns3.nazwa.pl,ns1.nazwa.pl

cejrowski.com Rank

Alexa Rank: 1357455
Google Page Rank: 0/10 (Google Pagerank Has Been Closed)

cejrowski.com Traffic & Earnings

Purchase/Sale Value: $6,637
Daily Revenue: $18
Monthly Revenue $545
Yearly Revenue: $6,637
Daily Unique Visitors 1,673
Monthly Unique Visitors: 50,190
Yearly Unique Visitors: 610,645

cejrowski.com WebSite Httpheader

StatusCode 200
Cache-Control no-store, no-cache, must-revalidate, post-check=0, pre-check=0
Content-Type text/html
Date Fri, 29 Jul 2016 06:47:47 GMT
Server Apache/2

cejrowski.com Keywords accounting

Keyword Count Percentage
Wojciech Cejrowski 2 1.39%
cejrowski 3 1.04%
podr?e 1 0.23%
ameryka 2 0.53%
po?udniowa 0 0.00%
meksyk 0 0.00%
opowie?ci 1 0.34%
sklep 0 0.00%
ksi??ki podr?nicze 0 0.00%
yerba mate 1 0.38%
gringo 2 0.46%
fotografie 0 0.00%
zdj?cia 0 0.00%

cejrowski.com Traffic Sources Chart

cejrowski.com Similar Website

Domain Site Title

cejrowski.com Alexa Rank History Chart

cejrowski.com aleax

cejrowski.com Html To Plain Text

Wojciech Cejrowski :: podr?nik, fotograf, pisarz, publicysta Boso do ... Koszalina ! wi?cej >>> Wielka Maniana w ... S?upsku ! wi?cej >>> Boso do ... Pi?y ! wi?cej >>> Boso do ... Braniewa ! wi?cej >>> Wolna Amerykanka w ... Kwidzynie ! wi?cej >>> Boso do ... Starogardu Gda?skiego ! wi?cej >>> Wielka Maniana w ... Tczewie ! wi?cej >>> Boso do ... Leszna ! wi?cej >>> Boso do ... Inowroc?awia ! wi?cej >>> Boso do ... Zielonej G?ry ! wi?cej >>> Wolna Amerykanka w ... Suwa?kach ! wi?cej >>> "Rio Anaconda" "Gringo w?r?d dzikich..." "Gringo ..." (zapachowa) "Podr?nik WC" "WC na ko?cu Orinoko" "S?l do oka" "M?ot na lewic?" "Ko?tun si? je?y" POD CZU?YM OKIEM WC: Biblioteka "Poznaj ?wiat" AKTUALNE AUDYCJE: Poczt?wka d?wi?kowa Audycja podzwrotnikowa ARCHIWALNE AUDYCJE: Tr?jka Przekracza Granice Na drugim ko?cu globusa Lista Przeboj?w Country Stajnia WC AKTUALNE PROGRAMY: Boso przez ?wiat ARCHIWALNE PROGRAMY: Podr?e z ?artem Z kamer? w?r?d ludzi WC Kwadrans Sterta wywiad?w Sterta wycink?w Opowie?ci Mapy Country Yerba Mate in English Jest tu sporo o podr?ach, przygodach i dalekich l?dach. To dlatego, ?e ostatnio najwi?cej czasu po?wi?cam wyprawom do dzikich plemion. Ale w przerwach nie prowadz? ?ycia kapusty, kt?r? interesuje wy??cznie w?asny los. I g??b. Si?gam wi?c w g??b, zg??biam, a czasami po prostu chrupi? sobie dla przyjemno?ci. Najlepiej wida? to w Dzienniku Pok?adowym, do kt?rego wpisuj? komentarze na r?ne tematy - bie??ce i stoj?ce. Mog? dotyczy? tego co widz? w ogrodzie, za p?otem, za paznokciem, albo za granic?. Tego co mi w duszy gra i tego co mi w niej zgrzyta. Albo tego co us?ysz? w radiu i TV. (Zdarza mi si? z tej okazji kl?? pod nosem - wtedy otwieram komputer i wal? po klawiszach. Oby konstruktywnie - sami oce?cie.) Jest te? w moim sercu, a wi?c i na tych stronach, sta?e miejsce dla muzyki country. Nie zajmuj? si? ju? ni? zawodowo - nie tak mocno jak dawniej - ale wci?? bardzo lubi?. A poza tym, kto wie, mo?e te czasy powr?c?. Znajdziecie tu po trochu z wszystkiego, co najbardziej lubi? i czego najbardziej nie lubi?. Oraz absolutnie nic z rzeczy, kt?re s? mi oboj?tne. (Chyba, ?e s? mi oboj?tne tak bardzo, tak mocno, tak intensywnie, ?e a?... nieoboj?tne.) Aha! A dla dziennikarzy oraz os?b lubi?cych zagl?da? w ?yciorysy innych os?b, jest tu ca?a multimedialna kopalnia wiedzy na temat WC - plotki, upodobania, dorobek, nagrody, kary... Tak czy owak wszystkich, kt?rzy chcieliby odkry? prawdziw? twarz Wojciecha Cejrowskiego, zapraszam dalej. Copyright ? Wojciech Cejrowski 2005 - 2016 Projekt i wykonanie Agnieszka Rajczak, kodowanie Marek ?aptaszy?ski. Wszystko pod czujnym nadzorem WC...

cejrowski.com Whois

Domain Name: cejrowski.com
Registry Domain ID: 156719802_domain_com-vrsn
Registrar WHOIS Server: whois.netart-registrar.com
Registrar URL: http://www.netart-registrar.com
Updated Date: 2016-04-18T14:02:34Z
Creation Date: 2005-05-12T12:37:14Z
Registrar Registration Expiration Date: 2017-05-12T12:37:14Z
Registrar: NetArt Sp. z o.o.
Registrar IANA ID: 1456
Registrar Abuse Contact Email: abuse@netart-registrar.com
Registrar Abuse Contact Phone: +48.122978885
Reseller: nazwa.pl
Domain Status: ok http://www.icann.org/epp#ok
Registry Registrant ID: Not Available From Registry
Registrant Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Registrant Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Registrant Street: Cystersow 20a
Registrant City: Krakow
Registrant State/Province: malopolskie
Registrant Postal Code: 31-553
Registrant Country: Poland
Registrant Phone: +48.122978807
Registrant Phone Ext:
Registrant Fax: +48.122978807
Registrant Fax Ext:
Registrant Email: jtgymrcmctcn-r@mail.whoisdataprotection.com
Registry Admin ID: Not Available From Registry
Admin Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Admin Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Admin Street: Cystersow 20a
Admin City: Krakow
Admin State/Province: malopolskie
Admin Postal Code: 31-553
Admin Country: Poland
Admin Phone: +48.122978807
Admin Phone Ext:
Admin Fax: +48.122978807
Admin Fax Ext:
Admin Email: lnrmapbuqxjl-a@mail.whoisdataprotection.com
Registry Tech ID: Not Available From Registry
Tech Name: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Tech Organization: Whois Data Protection Sp. z o.o.
Tech Street: Cystersow 20a
Tech City: Krakow
Tech State/Province: malopolskie
Tech Postal Code: 31-553
Tech Country: Poland
Tech Phone: +48.122978807
Tech Phone Ext:
Tech Fax: +48.122978807
Tech Fax Ext:
Tech Email: ingpmopnamwt-t@mail.whoisdataprotection.com
Name Server: ns2.nazwa.pl
Name Server: ns3.nazwa.pl
Name Server: ns1.nazwa.pl
DNSSEC: unsigned
URL of the ICANN WHOIS Data Problem Reporting System: http://wdprs.internic.net/
>>> Last update of WHOIS database: 2016-05-12T15:11:35Z <<<
For more information on Whois status codes, please visit: https://www.icann.org/resources/pages/epp-status-codes-2014-06-16-en.
WHOIS Terms of Use
1. WHOIS database is administered by NetArt Sp. z o.o. It contains information on domains with respect to which the company provides administration and technical services.
2. NetArt sp. z o.o. shall not be liable for any torts committed by Domain Name Holder.
3. Furthermore, NetArt Sp. z o.o. shall not be liable for any damage caused as a result of the actions or omissions of Domain Name Holder, including, but not limited to, violation of intellectual property rights, trademark rights or personality rights; all claims related thereto shall be brought directly to Domain Name Holder.
4. All data displayed is made available for the purpose of contacting Domain Name Holder or for purposes directly related to domain name.
5. By using WHOIS, you shall be deemed to have accepted WHOIS Terms of Use and confirmed that the data will be used for lawful purposes. Furthermore:
a) you shall not enable or otherwise support the transmission of mass unsolicited commercial advertising or solicitations to Domain Name Holder’s address, e-mail address, telephone number or facsimile number,
b) data may not be used for marketing purposes,
c) data may not be sold or used for redistribution purposes.
6. Copying, reproducing, distributing or using the data available in WHOIS database operated by NetArt Sp. z o.o. otherwise than provided for in these WHOIS Terms of Use shall be prohibited.
7. NetArt Sp. z o.o. reserves the right to restrict access to WHOIS database, impose a limit on the number of queries, and amend these WHOIS Terms of Use.
Zasady korzystania z bazy WHOIS
1. Baza danych WHOIS jest zarz?dzana przez NetArt Sp. z o.o., i prezentuje dane dotycz?ce domen dla których firma ?wiadczy obs?ug? administracyjn? i techniczn?.
2. NetArt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialno?ci za czyny zabronione pope?nione przez Abonenta domeny.
3. NetArt Sp. z o.o. nie odpowiada równie? za szkody spowodowane dzia?aniem lub zaniechaniem Abonenta domeny – w szczególno?ci nie odpowiada z tytu?u naruszenia praw w?asno?ci intelektualnej, prawa ochronnego do znaku towarowego lub naruszenia dóbr osobistych – wszelkie roszczenia z tym zwi?zane uprawniony powinien zg?asza? bezpo?rednio do Abonenta domeny.
4. Wszelkie wy?wietlane dane udost?pniane s? w celu umo?liwienia kontaktu z Abonentem domeny lub w celach bezpo?rednio zwi?zanych z nazw? domeny.
5. Korzystaj?c z bazy WHOIS, akceptuj? Państwo Zasady korzystania z bazy WHOIS po?wiadczaj?c jednocze?nie, i? dane b?d? u?ywane w celach zgodnych z prawem, jak równie?:
a) nie b?d? Państwo umo?liwia? lub te? w inny sposób wspiera? przekazywania masowych i niechcianych reklam lub ofert na adres Abonenta domeny, adres e-mail Abonenta, numer telefonu lub numer faks,
b) dane nie mog? by? wykorzystywane w celach marketingowych,
c) dane nie mog? zosta? sprzedane lub wykorzystane w celach redystrybucji.
6. Kopiowanie, powielanie, rozpowszechnianie lub inne ni? wynikaj?ce z Zasad korzystania z bazy WHOIS wykorzystywanie danych dost?pnych w bazie WHOIS obs?ugiwanej przez NetArt Sp. z o.o. jest zabronione.
7. NetArt Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do ograniczenia dost?pu do bazy WHOIS, na?o?enia limitu na liczb? odpytań, jak równie? do zmian Zasad korzystania z bazy WHOIS